Ar vis dar reikalingas stalas, jei visi įpratome dirbti iš lovos?

Diskusijos ir susitikimai su kitais „Apskritaisiais stalais“ ieškant būdų įtraukti jauną žmogų į organizacijos veiklas.

6/8/20232 min read

woman reading book while sitting on chair
woman reading book while sitting on chair

Nors ir pasibaigė karantinas ir, rodos, jau spėjome sugrįžti į gyvenimo ritmą, kuriuo džiaugėmės iki pandemijos, tačiau, ar tikrai mums reikalingas stalas, juk dauguma tikrai įpratome dirbti ar mokytis iš lovos? Su šiuo problema susiduria ir mūsų Apskritasis stalas, keldamas klausimą, ar vis dar yra patrauklūs ir reikalingi esame jaunimui, jei turime daugiau ranka pasiekiamų jaunimo galimybių neišėję iš namų.

Jaunimo nevyriausybinės organizacijos visoje Lietuvoje susiduria su problema – mažėjančiu jaunų žmonių įsitraukimu į visuomeninę bei organizacijų veiklą. Todėl natūralu, kad vis dažniau susiduriama su klausimu: „Ar Jums mūsų reikia“? Būtent tokiu kreipimusi į visuomenę savo trisdešimtmetį dar pernai pasitiko Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą – LiJOT.

Siekdami tokių pačių tikslų – Vientyti, Stiprinti ir Atstovauti – grįžtame ir mes su šiuo klausimu į savo rajoną, į savo regioną.

Vykdydami Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą projektą įgyvendinome veiklą – diskusijas su jaunimu, jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, Apskritaisiais stalais ir jaunimo reikalų tarybomis, tikėdamiesi atsakyti į klausimą – „ar mums vis dar reikia stalo, jei įpratome dirbti iš lovos?“.

Rastais ir išdiskutuotais atsakymais (o jų buvo ne vienas) norime pasidalinti ir su Jumis:

#JAUNIMAS kiekvieno (o ypač jauno) žmogaus gyvenimas tapo neatsiejamas nuo socialinių tinklų, tad vis daugiau dėmesio reikia skirti socialinių tinklų turinio kūrimui, kuris būtų įtraukus, interaktyvus – kviestų atlikti veiksmą. Taip pat svarbu ieškoti naujų būdų ir platformų, kurios padėtų ir įtrauktų jauną žmogų dalyvauti veiklose – vienas tokių pagirtinų pavyzdžių yra jaunimo politikos hakatonas.

#JNVO „Apskritasis stalas“ – platforma, kuriai reikia laiko paaugti. Pasidžiaugta, kad per paskutiniuosius metus PRAS pasiūlė pagalbą mokymais jaunimo organizacijoms ir jų nariams, stiprinama organizacija, kuri aktyviai atstovauja JNVO sektorių savivaldos lygmeniu.

#SJOT aptarti organizacijų panašumai ir skirtumai, pasidalinta galimybėmis plėsti ir vykdyti skirtingas veiklas ir projektus. Atkreiptas dėmesys į jaunimo aktyvesnė įsitrauktimą į neformalias jaunimo grupes, todėl, tikima, kad tai yra kryptis, kuria turėtų judėti stalai.

#SJRT jaunimo organizacijų tarybos yra svarbi jaunimo politikos dalis, padedanti pasiekti aktyvų jaunimą ir atliepti jų poreikius. SJRT ir SJOT tikslai panašūs, bet funkcijos skiriasi, todėl svarbu siekiant užtikrinti efektyvią jaunimo politiką savivaldybėje svarbu, kad aktyvūs būtų ir SJOT, ir SJRT.

Šios diskusijos – tapo atspirties tašku stiprinti mūsų SJOT’ą, siekiant ieškoti naujų būtų ir platformų jaunimo įtraukimui. Esame dėkingi visiems, kas dalyvavo ir dalinosi savo patirtimis bei pastebėjimais. Daugiau apie tai, kokius pokyčius atneš šios diskusijos – jau greitai.