Apie mus

Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ - trumpiau PRAS - turbūt dar retam žinoma, tačiau aktyviai visus jaunus žmones ir jaunimo organizacijas atstovaujanti didžiausia jaunimo nevyriausybinė organizacija Panevėžio rajone. PRAS siekis nešti matomą jaunimo pokytį savivaldybėje ir stengtis dėl kiekvieno jauno žmogaus, kad jo balsas liktų išgirstas sprendimų priėmėjų, o pats jaunuolis turėtų visas įmanomas galimybes. Po šios organizacijos skėčiu glaudžiasi keturios didžiausios Panevėžio rajono jaunimo organizacijos, su kuriomis drauge Panevėžio rajono jaunimui sukūriama saugi ir įgalinanti veikti erdvė - juk ne veltui organizcijos misija užtikrinti kompetencijų kėlimą per savanorišką veiklą, informuojant ir atstovaujant jaunus žmones, siekiant kurti pilietišką Panevėžio rajono jaunimo bendruomenę. Tad kurkime bendruomenę kartu!

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building

Mūsų misija

Užtikrinti kompetencijų kėlimą per savanorišką veiklą, informuojant ir atstovaujant jaunus žmones, siekiant kurti pilietišką Panevėžio rajono jaunimo bendruomenę

Mūsų vizija

Nešanti matomą pokytį jaunimo organizacija.

Prezidentas ir Valdyba

Organizacijai vadovauja Asamblėjos metu dviejų metų kadencijai išrinktas Prezidentas, kuris kartu su dar keturiais narių išrinktais asmenimis sudaro Valdybą - koliagialų valdymo organą, kuris sprendžia su organizacijos viekla susijusius klausimus.

woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
Dominykas Židonis

PRAS Prezidentas

woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
Augustinas Čerškus

PRAS Valdyba

Rūta Malciūtė

PRAS Valdyba

Paulina Leškevičiūtė

PRAS Valdyba

Dovilė Židonytė

PRAS Valdyba