Penktoji eilinė pras asamblėja

Vadovaujantis Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatais, PRAS Valdyba šaukia eilinę penktąją Asamblėją.

Asamblėjoje bus tvirtinama metinė veiklos ir finansinė ataskaita, renkami nauji 4 Valdybos nairiai, ne mažiau kaip 3 Kontrolės komisijos nariai ir Prezidentas. Kandidatai į Valdybą ir Prezidentus iki Asamblėjos turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), nors vienos organizacijos narės rekomendaciją ir motyvacinį laišką. Šiuos dokumentus iki kovo 29 d. 23:59 val. kandidatai privalo pateikti el. paštu info@pras.lt

people laughing and talking outside during daytime
people laughing and talking outside during daytime

Preliminari darbotvarkė:

13:00 registracija ir atidarymas;
13:10 veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas, Kontrolės komisijos išvadų pristatymas;
13:15 veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas;
13:17 SJRT ataskaitos pristatymas;
13:20 kandidatų į Valdybą, Kontrolės komisiją ir Prezidentus prisistatymai;
13:35 balsavimo procedūra dėl Valdybos, Kontrolės komisijos ir Prezidento rinkimų;
13:40 rezultatų skelbimas;
13:45 narių priėmimo, šalinimo ir kiti su naryste susiję klausimai;
13:50 dokumentų svarstymas ir tvirtinimas;
13:55 einamųjų metų veiklos pristatymas;
14:00 vaišės, pokalbiai ir diskusijos.

people gathering in a event
people gathering in a event

Susiję dokumentai:

Kiti Asamblėjoje svarstomi dokumentai, vadovaujantis įstatuose nurodytais terminais, netrukus bus paskelbti.

Finansinė ir veiklos ataskaita už 2023 m. bus pateikta organizacijų vadovams nurodytais elektroninio pašto adresais.