people at concert
people at concert

Kas mes?

Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ - PRAS - tai didžiausią jaunimo organizacija Panevėžio rajone, vietijanti kitas rajone veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, siekiant skatinti jaunimo kūrybiškumą, aktyvumą ir įsitraukimą į pilietines bei visuomenines veiklas.

Mūsų veikla

Mūsų organizacija skatina jaunus žmones kurti naujas idėjas ir spręsti sudėtingas problemas. Čia jūs galite atrasti įkvėpimo, gauti pagalbos ir tapti kūrybingesni. Mes tikime, kad kartu galime pasiekti daugiau ir įgyvendinti didesnius tikslus.

a wooden wall with post it notes attached to it
a wooden wall with post it notes attached to it

Projektai ir veiklos

Mūsų organizacija vykdo įvairius projektus ir veiklas, susijusias su jaunimo ugdymu, kultūra, įtraukimu ir jo galios stiprinimu. Mes siekiame skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą pilietiniuose ir visuomeniniuose procesuose, tad 2023 metais įgyvendinome šį projektą:

  • Panevėžio rajono savivaldybės finasuojamą projektą „Kad PRAStai nebūtų!“, kurio vertė siekia 1900 eur.

Apie mus

PRAS – tai organizacija, vienijanti Panevėžio rajone veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas. Mes siekiame, kad jaunimas turėtų visas galimybes augti ir tobulėti, kad jiems būtų sukurtos palankios sąlygos ir politika. Todėl, bendradarbiaudami su jaunimo organizacijomis, kurių yra daugiau nei 30, stengiamės įgyvendinti šį tikslą.

Kuriam jaunatvišką dabartį jau šiandien