Susipažinkime - naujoji SJRT!

Patvirtinta nauja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis

6/1/2023

Dvejų metų kadenciją, atstovaujant Panevėžio rajono jaunimo balsą, sudaryta naujos sudėties Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

Jaunimą, savivaldos lygmenyje, atstovaus

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui) komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų

Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

  1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu), padėti įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją savivaldybėje;

  2. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;

  3. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusius teisės aktų projektus;

  4. stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Jaunimą atstovaują: Rūta Malciūtė, Gustė Žilinskaitė, Dominykas Židonis, Dovilė Židonytė ir Simona Bakšytė (nuotraukoje iš kairės į dešinę tvarka). Šie penki jaunuoliai ateinančius du metus sieks stiprinti jaunimo įsitraukimą savivaldos lygmeniu bei sieks kurti daugiau galimybių jaunimui Panevėžio rajone.

PATVIRTINTA SJRT SUDĖTIS – KVIEČIAME SUSIPAŽINTI!