PRAS ASAMBLĖJA

Šaukiama Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjungos "Apskritasis stalas" penktoji eilinė asamblėja

3/15/20241 min read

people raising hands with bokeh lights
people raising hands with bokeh lights

Vadovaujantis Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatais, PRAS Valdyba šaukia eilinę penktąją Asamblėją.

Asamblėjoje bus tvirtinama metinė veiklos ir finansinė ataskaita, renkami nauji 4 Valdybos nairiai, ne mažiau kaip 3 Kontrolės komisijos nariai ir Prezidentas. Kandidatai į Valdybą ir Prezidentus iki Asamblėjos turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), nors vienos organizacijos narės rekomendaciją ir motyvacinį laišką. Šiuos dokumentus iki kovo 29 d. 23:59 val. kandidatai privalo pateikti el. paštu info@pras.lt

Daugiau informacijos skaitykite skiltyje: ASAMBLĖJA